0227-541320

Maaien ruw gras en kruidige begroeiingen

Maaien van wegbermen, dijkperken, walkanten en terreinen:

Wij beschikken over een modern en veelzijdig machinepark om ruig gras van wegbermen of terreinen te maaien of te klepelmaaien. Dit doen wij voor gemeenten, waterschappen, bedrijven, projectontwikkelaars, wooncorporaties en particulieren. Onze medewerkers hebben hiervoor de cursus Veilig werken langs de weg gevolgd en bezitten een Flora en fauna certificaat. Het werken volgens de Wet Natuurbescherming vergt verantwoordelijkheid en vakkundigheid voorafgaand en tijdens het maaien. Onze medewerkers zijn voor opgeleid middels een flora en fauna cursus. Bij het werken langs openbare wegen zorgen wij voor de juiste verkeersmaatregelen en kunnen bebording aanbrengen of rijdende actiewagen inzetten.

Voor taluds of slecht bereikbare terreinen hebben wij een 56 pk radiografisch bestuurbare rupsklepelmaaier. Deze machine heeft een werkbreedte van 130cm en kan onder een maximale helling van 55 graden maaien. Nog een voordeel is dat de machine een stuk lichter weegt als bijvoorbeeld een tractor met maaicombinatie. Als zelfs deze machine bepaalde hoeken of locaties kan komen hebben we ook gemotiveerde bosmaaiers die de klus kunnen klaren.

Bij het ecologisch maaibeheer, verschraling of rietmaaien voeren wij het vrijgekomen maaisel voor u af. Na het maaien, harken, wieren, persen in balen voeren wij het grasgewas dan af naar een afvalverwerkingsbedrijf of compostering. Voor de afvoer zetten wij onze tractor met laadkraankipper in. Deze kipper beschikt over een 7 meter Atlas laadkraan die balen of los gestort gras kan opladen en afvoeren. Tevens beschikken wij ook een opraapwagen voor het afvoeren van het gras om ecologische terreinen.

Ook voor het maaien van gazons kunt u bij ons terecht.

Copyright © 2023 Zwaan Opperdoes BV. Alle rechten voorbehouden.