0227-541320

Onderhoud watergangen en sloten

Bent u wonend aan het water of perceeleigenaar die grenst aan een sloot of watergang? Ja? Dan bent u onderhoudsplichtig! Op bijna alle plekken in Noord Holland leven we onder NAP (=zee niveau). Daarom is aan en afvoer van water essentieel. Het waterschap HHNK controleert tenminste eenmaal per jaar (3e maandag van oktober) op het slootonderhoud. Door onze jarenlange ervaring met schouwwerk aan sloten weet u zeker dat u een betrouwbare partner heeft gevonden voor uitvoering hiervan.

Er wordt door waterschappen gecontroleerd op de volgende punten:

Met grote verscheidenheid aan machines kunnen wij u van dienst zijn met de volgende werkzaamheden.

Schouwwerk verrichten wij voor overheidsinstellingen, natuurorganisaties, (agrarische) bedrijven, wooncorporaties en particulieren door heel Noord Holland. Wij werken volgens Wet Natuurbescherming en onze medewerkers zijn opgeleid met Flora en fauna wetgeving.

Wilt u een aanschrijving of boete voorkomen? Neem dan contact met ons op voor tijdige uitvoering.

Copyright © 2023 Zwaan Opperdoes BV. Alle rechten voorbehouden.