0227-541320

CO2 beleid

Zwaan Opperdoes BV is al geruime tijd gecertificeerd voor VCA. Deze normen geven naar onze mening weinig inhoud aan het duurzaam ondernemen als loonbedrijf. Dit is de reden dat we hebben gekozen voor een certificering op de CO2-Prestatieladder.

Wij hebben beleid voor het duurzaam ondernemen, doelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we die duurzaamheid aantonen. Dat doen we door voor onze opdrachtgevers inzichtelijk en aantoonbaar te maken hoeveel minder CO2 ze uitstoten door gebruik te maken van onze diensten.

Maar ook zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we voornemens om CO2-Bewust gecertificeerd te worden volgens de CO2-Prestatieladder. Om dit te bereiken kiezen we o.a. voor een duurzaam machinepark en werken we aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

Ketenanalyse

3.A.1 Emissie inventaris

Ieder jaar maakt Firma Zwaan de CO2-uitstoot inzichtelijk.

Download onze CO2-emissie inventaris:

CO2 emissie inventaris 2016
CO2 emissie inventaris 2017
CO2 emissie inventaris 2018
CO2 emissie inventaris 2019

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het KAM (Kwaliteit – Arbo – Milieu) zorgsysteem van Firma Zwaan volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. Firma Zwaan VCA* gecertificeerd.

3.B.1-1 CO2-reductiedoelstelling

Firma Zwaan wil in 2020 10% minder CO-2 uitstoot in scope 1 en 100% minder CO-2 uitstoot in scope 2 bereiken.

De totale CO2-footprint vermindert van 658,5 ton CO2 in referentiejaar 2016 naar 607,7 ton CO2 in 2020.

3.C.1 Voortgang reductie doelstellingen

Ieder half jaar maakt Firma Zwaan haar CO2 footprint en de voortgang met betrekking tot de CO2 reductie doelstellingen inzichtelijk. In 2016 heeft Firma Zwaan 658,5 ton CO2 uitgestoten.

Factsheet CO2 footprint 2016

3.A.1-1 Footprint 2017 eerste halfjaar

3.A.1-1 Footprint 2017 volledig jaar

3.A.1-1 Footprint 2018 eerste halfjaar

3.A.1-1 Footprint 2018 volledig jaar

3.A.1-1 Footprint 2019 halfjaar

3.A.1-1 Footprint 2019 volledig jaar

3.A.1-1 Footprint 2020 haljfaar

3.A.1-1 Footprint over geheel 2020

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en voortgang CO2 reductie doelstellingen van Firma Zwaan is vastgelegd in onderstaand document

3.C.2-1 Communicatieplan website

Co2 emissie inventaris 2016 en reductieplan project HHNK 2019

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Firma Zwaan neemt deel aan het sector initiatief van Cumela “Sturen op CO2”.

Geïnteresseerden in een samenwerking voor CO2-reductie met Firma Zwaan, worden uitgenodigd om contact op te nemen via administratie@firmazwaan.nl.

3.D.1-2 Actieve deelname initiatief

Copyright © 2021 Zwaan Opperdoes BV. Alle rechten voorbehouden.